Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno
zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov
visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje
od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do
napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik
znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas
NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti
glede na čas prejema.

Še nadalje ravnajte skladno z navodili NIJZ. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi
v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v
karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev
Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za
nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta,
iz katerega izhajajo pravice.

Celoten dokument najdete TUKAJ

Comments are closed.