Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

O ODNOSU DO INVALIDOV so razmišljali in slikali učenci 4.b

Invalidov je veliko po svetu. Taki so od rojstva, zaradi nesreč ali bolezni. Nekateri se ne morejo premikati, zato jim moramo pomagati. Kljub okvaram so nam enakopravni. Lahko se tudi ukvarjajo s športi, npr. košarko, plavanjem, smučanjem in drugimi. Prijatelj mojega očka je invalid. Ne more se premikati, zato jena vozičku.
Mark Frančeškin

Invalidi so ljudje kot mi, le da imajo omejene možnosti za svoje osebno življenje. Veliko bolj se morajo truditi, da dosežejo željeno. Do njih moramo biti prijazni, spoštljivi in ko nas potrebujejo, jim moramo pomagati. Invalidi so lahko od rojstva, zaradi bolezni ali nesreče. V prostem času se jih veliko ukvarja s športom in različnimi ustvarjalnimi dejavnostmi. Srečamo jih v različnih poklicih, kjer so pogosto zelo uspešni.
Tinkara Medved

Do invalidov moramo biti prijazni, jim pomagati, se z njimi pogovarjati, igrati, učiti,…jih spoštovati, skrbeti za njih in jih obravnavati kot nam enake. Najbolj težko jim je, kadar se nekateri norčujejo iz njih, jih žalijo in o njih grdo govorijo. Pri športih se morajo veliko bolj potruditi, da so uspešni. Najboljši se udeležijo para olimpijskih iger. Mojo babico je prizadela možganska kap. Odpeljali so jo v bolnišnico. Tam je bila več mesecev. Ker ni mogla več hoditi, smo jo vozili na veje v Sežano. Sedaj zopet hodi, čeprav s hojco. Presrečni smo, da je še živa.
Maša Jurkovič

Invalidi so enaki kot mi. Kot mi se lahko sprehajajo kjerkoli, učijo z nami v šolah, igrajo različne športe, pojejo, slikajo, opravljajo razne poklice, npr. arhitekta, zdravnika, učitelja, trenerja,… Vse to dosežejo v življenju z veliko truda, saj je zanje vse težje. Invalidnost je lahko posledica prometne nesreče, skokov na glavo v vodo, različnih drugih nesreč, bolezni ali pa to postanejo že ob rojstvu. Nihče si ne želi postati invalid, vendar so kljub vsemu bolj srečni v življenju kot mnogi med nami. V Izoli, našem prelepem mestu, je dovolj prostora za vse invalide.
Aron Kabaš

Comments are closed.
Skip to content