Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Izbirni predmeti za učence bodočih 7., 8. in  9. razredov v šolskem letu 2022/23

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati tudi pouk iz izbirnih predmetov.
• Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.
• Izbirni predmeti potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
• Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.
• Učenci so razporejeni v skupine.
• V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
• V skupini je lahko največ 28 učencev.
• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Ponudbo izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23 si lahko ogledate TUKAJ.

Izbira obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23 bo potekala
od 1. 5. 2022 do 13. 5. 2022 preko eAsistenta za starše (brezplačen ali plačljiv paket). Izbiro boste opravili z razvrščanjem (rangiranjem) ponujenih izbirnih predmetov.

Videoposnetek s pojasnili kako v eAsistentu opraviti izbiro se nahaja na spletni strani šole v zavihku UČENCI → IZBIRNI PREDMETI. Poleg se nahajajo še video predstavitve izbirnih predmetov, ki so jih za vas pripravili učitelji. Geslo za dostop do videoposnetkov boste prejeli na vaše elektronske naslove.
V primeru, da eAsistenta za starše ne uporabljate, pišite na elektronski naslov marija.simonovic@oslivade.si

Ravnateljica
Maja Cetin

Comments are closed.