Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Na današnji dan smo se razdelili v skupine, razmišljali kaj našemu planetu škoduje in kako lahko pomagamo pri ohranjanju narave.

Comments are closed.