Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Dobrodelna akcija “PODARIMO ŠOLSKE POTREBŠČINE”

V petek, 17. 6. 2022, smo uspešno zaključili dobrodelno akcijo “PODARIMO ŠOLSKE POTREBŠČINE”.
V dobrodelnosti so se bolj izkazali učenci razredne stopnje, med katerimi je dobrodelno škatlo najbolj napolnil 3. a razred. Na predmetni stopnji pa so dobrodelno škatlo najbolj napolnili v 6. a razredu.

Prepričani smo, da bomo z zbranimi potrebščinami lahko poskrbeli za vse učence iz socialno ogroženih družin.
Vsem, ki ste pri dobrodelni akciji pomagali z vašimi prispevki, se iskreno zahvaljujemo.


Šolski sklad OŠ Livade Izola

Comments are closed.