Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJE ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM

Tekmovanje Znam več z Lili in Binetom je tekmovanje s področij matematike, slovenščine in spoznavanja okolja, ki ga pripravlja uredništvo gradiv Lili in Bine. Namenjeno je učencem 1. -3. razreda osnovne šole. Na voljo sta medpredmetno in matematično tekmovanje. Organizator tekmovanja je Založba Rokus Klett.

Šolsko medpredmetno tekmovanje je potekalo 13.3., matematično pa 14.3.2024. Udeležilo se ga je 52 učencev.

Državno tekmovanje je potekalo 14.5. in 15.5.2024, v Ljubljani.

Na državno tekmovanje  se je uspelo uvrstiti šestim našim učencem, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najmanj 95% točk. To so: Miha BARONIK (1.r), Ina ŠKRBINA (1.r), Ula ŠKRBINA (2.r), Artur STEFANI (2.r), Iva SELEVŠEK (2.r) in Anamarija CENCIČ (3.r).

Dosegli so odlične rezultate.

ARTUR STEFANI se je uvrstil na državno tekmovanje iz medpredmetnega tekmovanja.

Z vsemi možnimi točkami je že drugo leto zapored osvojil 1.mesto ter prejel ZLATO PRIZNANJE.

Na medpredmetnem tekmovanju sta odlično 2.mesto dosegli tudi INA ŠKRBINA in IVA SELEVŠEK ter prejeli  SREBRNO PRIZNANJE.

Na matematičnem tekmovanju se je izkazala ULA ŠKRBINA, ki je osvojila 2.mesto in prejela SREBRNO PRIZNANJE.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitam za vložen trud in izkazano znanje!

Mentorica Sabina Dražič

Comments are closed.
Skip to content