Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Spoštovani starši in učenci

Na podlagi predloga Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo za čas od 16. 3. 2020 do preklica na naši šoli pripravili načrt izvedbe pouka na daljavo.

Pri tem bodo učitelji uporabili različne oblike vzgojno izobraževalnega dela z uporabo učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih digitalnih gradiv.

Gradivo za prvi teden pouka na daljavo se nahaja tukaj

Do iste strani boste kasneje lahko dostopali še na dva druga načina.
– preko glavnega menija, zavihek “Učenci”
– preko hitrega menija na levi strani ekrana

Prva gradiva so torej že objavljena, nekatera se bodo objavila naknadno tako da svetujemo da redno spremljate dogajanje. Vsa gradiva za tekoči teden, ki bi bila naknadno objavljena, bodo primerno označena.

Gesla za dostop do spletne strani boste (če jih še niste) dobili od vašega predstavnika v svetu staršev.

Comments are closed.