Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Zadnja priporočila NIJZ v vezi s preprečevanjem širnjenja COVID19

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ in priporočil NIJZ za uporabo mask z dne , 28. 8. 2020, za obdobje od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020 vas obveščam, da je za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja okužbe s SARS-COV-2 potrebujemo tudi vašo pomoč. Prosimo vas, da vsak starš sam preskrbi masko svojemu otroku.

Želimo, da bo naša šola delovala na čim bolj običajen način tudi v tem času.
Hkrati vas tudi prosimo, da ne pošiljate bolnega otroka v šolo.

Šola je v tesnem sodelovanju z MIZŠ in na podlagi priporočil NIJZ sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja SARS-COV- 2 v skladu z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela. Izvleček bomo objavili pred začetkom pouka na naši spletni strani.

V primeru spremenjenih razmer se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih vas bomo sproti obveščali.

Lepo pozdravljeni,
Ravnateljica Maja Cetin

Comments are closed.