Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Spoštovani starši

V skladu s priporočili NIJZ–ja bomo govorilne ure v tem šolskem letu izvajali preko videokonferenc ali telefonskih pogovorov.

Če se želite s posameznim učiteljem ali drugim strokovnim delavcem pogovoriti o vašem otroku, se z njim za termin in način pogovora (videokonferenca ali telefonski pogovor) predhodno dogovorite preko eAsistenta oziroma učiteljevega šolskega e-naslova, ki je objavljen na spletni strani šole. Na enak način vas bodo lahko k pogovoru povabili naši strokovni delavci. Na rezerviran termin boste z učiteljem na dogovorjen način vzpostavili kontakt.

V izjemnih primerih, ko bomo ocenili, da je to nujno potrebno, bodo po predhodnem dogovoru in ob upoštevanju vseh priporočenih zaščitnih ukrepov, učitelji, razredniki ali svetovalna delavka, na voljo tudi za osebne razgovore v šoli.

Popoldanske govorilne ure bodo vsak drugi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00. V mesecu septembru in februarju ni govorilnih ur, saj so planirani roditeljski sestanki.

Terminski plan govorilnih ur

Comments are closed.