Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Pomoč v stiski za otroke in odrasle

Spoštovani starši,

glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

V primeru morebitne stiske se lahko za pomoč vedno obrnete na šolo, na osebo, ki ji otrok zaupa. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnateljica ali katerakoli druga oseba na šoli, ki ji otrok zaupa.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, ki jih lahko najdete na tej spletni strani. V okviru NIJZ deluje brezplačni telefon za psihološko podporo ob epidemiji 080 51 00, na katerega lahko pokličete 24 ur na dan vse dni v tednu.

Za pomoč se lahko obrnete na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper na tel. št. 031 388 591 ali jim pišete na svetovalni.center.kp1@siol.net.

Za pomoč je na voljo tudi TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

Svetovalnica za psihološko pomoč Posvet omogoča osebam v duševni stiski pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo so dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 deluje vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123 sta dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se lahko obrnete na Društvo SOS na telefon 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 546 098, vsak dan od 8. do 20. ure.

V spletni učilnici šolske svetovalne službe so med drugim zbrani vsi navedeni kontakti za pomoč v stiski. Ključ za dostop do spletne učilnice dobite pri šolski svetovalni delavki (anja.sever@oslivade.si).

Comments are closed.