Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Dodatne informacije v zvezi z varnostjo in varovanjem osebnih podatkov na ZOOMu

Šola za izvajanje pouka na daljavo uporablja Arnes spletne učilnice in tako najbolje skrbi za varovanje osebnih podatkov. Iz enakega razloga je ob uporabi spletne učilnice in prijavi na uro Zoom potrebna AAI prijava (izjema: 1.–4. razred). Vabil za Zoom ure se ne pošilja tretjim osebam.

Zaradi varovanja zasebnosti učencev in učiteljev se ure preko Zoom-a se ne sme snemati. Na začetku ure imajo udeleženci vključeno kamero (da razkrijejo identiteto), kasneje jo lahko po navodilu učitelja izključijo. Mikrofon uporabljajo po navodilu učitelja.

Pregled sobe sodelujočega ni dovoljen; sodelujoči pa je dolžan poskrbeti za to, kaj se razkrije v njegovem ozadju (npr. predmete, za katere ne želi, da jih ostali vidijo, pospravi).

Sodelovanje tretje osebe na Zoom-u ni dovoljeno (kršitev varstva osebnih podatkov in zasebnosti učitelja in učencev), razen ko ima sestanek tak namen (sodeluje tudi starš).

Video posnetki se hranijo samo toliko časa, kolikor traja njihov namen, nato jih je potrebno izbrisati.

Več o varnosti na spletu si lahko preberete na spletni strani safe.si (priporočila za starše, 10 nasvetov za starše).

Ponovno vas vabimo tudi k ogledu spletnih seminarjev za starše: Vzgoja za internet (1.–6. razred) in “Varni na internetu s Safe.si (od 7. razreda dalje).

Comments are closed.