Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Vračanje učencev v šolo

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da bo vzgojno-izobraževalno delo za VSE učence osnovne šole od ponedeljka, 12. 4. 2021, ponovno potekalo v prostorih šole, zato vam pošiljam naslednjo informacijo.

Pri odpiranju šole za vse učence bomo upoštevali vsa navodila in priporočene ukrepe zdravstvene stroke in ministrstev
.

Za vse učence od 1. do 9. razreda je obvezna uporaba zaščitnih mask v skupnih prostorih in v okolici šole ob prihodu in odhodu iz šole.

Za učence od 6. do 9. razreda pa je obvezna uporaba zaščitnih mask tudi v času trajanja pouka.

Organizacija pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja za učence od 1. do 3. razreda bo potekala na enak način kot v tednu pred zadnjim zaprtjem šol.

Za učence 4. in 5. razreda bo organizirano podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to nujno potrebujejo. Oblikovani bosta heterogeni skupini podaljšanega bivanja, v katerih bo obvezna uporaba zaščitnih mask za učence in učitelje.

Neobvezni izbirni predmeti in izbirni predmeti se zaenkrat še organizirajo na daljavo.

Gradiva bodo naložena na spletno stran na enak način kot so bila do sedaj.

Starše prosimo, da v primeru pozitivnega izvida svojega otroka ob testiranju na Covid – 19, seznanijo razrednika in vodstvo šole.

Vsem učencem želimo prijazen prihod nazaj v šolo, kjer vas že težko pričakujemo.

Comments are closed.