Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Izbirni predmeti za učence bodočih 7., 8. in 9. razredov v šolskem letu 2021/22

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati tudi pouk iz izbirnih predmetov.

• Izbirni predmeti potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
• Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

• Učenci so razporejeni v skupine.
• V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
• V skupini je lahko največ 28 učencev.
• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

PRIJAVA NA IZBIRNE PREDMETE

Predstavitve izbirnih predmetov ter navodila kako se prijaviti na želene predmete so objavljene na spletni strani Pouk na daljavo (poglejte pod letošnji razred).

Ko se bo vaš otrok odločil za obiskovanje določenega izbirnega predmeta, vas prosimo, da preko eAsistenta za starše izpolnite prijavo. Pri izbiri upoštevajte, da učenec ne more izbrati predmeta, ki ga je letos ali lani že obiskoval.

Za dodatne informacije glede prijave ter v primeru, de eAsistenta ne uporabljate se lahko obrnite na Marijo Šimonović.

Posredovali vam bomo pomoč za vključitev v eAsistent.

Prijave bodo odprte od 22. 4. 2021 do 7. 5. 2021.

Hvala za sodelovanje.

Comments are closed.