Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Neobvezni izbirni predmeti za učence bodočih 4., 5. in 6. razredov v šolskem letu 2021/22

Obveščamo Vas, da bomo v šolskem letu 2021/22 izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razredov.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik francoščina v 4., 5. in 6. razredu se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti: računalništvo, tehnika in šport pa eno uro tedensko.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami, vpisane so tudi v spričevalo.
Obisk za prijavljene učence je obvezen do konca šolskega leta.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

PRIJAVA NA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov ter navodila kako se prijaviti na želene predmete so objavljene na spletni strani Pouk na daljavo (poglejte pod letošnji razred).

Ko se bo vaš otrok odločil za obiskovanje določenega neobveznega izbirnega predmeta, vas prosimo, da preko eAsistenta za starše izpolnite prijavo.

Za dodatne informacije glede prijave ter v primeru, de eAsistenta ne uporabljate se lahko obrnite na Marijo Šimonović. Posredovali vam bomo pomoč za vključitev v eAsistent.

Prijave bodo odprte od 22. 4. 2021 do 7. 5. 2021.

Hvala za sodelovanje.

Comments are closed.