Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Obvestilo o vstopanju v prostore OŠ Livade

Na podlagi 7. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 /Ur. l. RS, št. 142/21; v nadaljevanju: ODLOK) izdajam naslednje

O B V E S T I L O

Vsi ZAPOSLENI, STARŠI OTROK in DRUGI OBISKOVALCI lahko vstopijo v šolske prostore, če razpolagate z ustreznim dokazilom o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj).

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja je izpolnjen, če razpolagate z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejel:
    a. drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
    b. prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;
  6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bili v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljen z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Zoper osebo, ki opravlja delo v šolskih prostorih, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

V Izoli, 7. 9. 2021 Za šolo
ravnateljica Maja Cetin

Comments are closed.
Skip to content