Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

V sredo, 22. 9. 2021, smo na šoli v okviru tehničnega dne izvedli delavnici z osmimi razredi. Gostili smo strokovnjake iz InnoRenew centra, kateri so izvedli tematski delavnici s področja lesa.

V prvi uri so učenci izvedli opazovalne poizkuse, nakar so sami predlagali vzorčna ( mehanistična ) pojasnila , katera so v manjših skupinah poizkušali , potrjevali, zavračali …

Člani skupine InnoRenew so tako učencem pomagali, da so uvideli, kako se vrste lesa razlikujejo po njihovih osnovnih lastnostih in uporabi, spoznavali lastnosti (na zelo osnovni ravni), ter se seznanili z orodji in pripomočki za predelavo lesa.

Ob tem so razvijali razumevanje naravoslovnih pojmov in zakonitosti ter se naučili, kako s poznavanjem tega lahko izboljšamo industrijske (gospodarske) procese in pripomorejo k varstvu narave ter izboljšanju družbe.

Pri tem so učenci pridobili znanje in razvijali spretnosti za prepoznavanje in reševanje izzivov, razvijali kompleksno in kritično mišljenje ter inovativnost in ustvarjalnost.

V naslednji delavnici so člani skupine z učenci izvedli kviz – preko aplikacijo Mentimeter so izbirali pravilni odgovor. Odgovor na vprašanje je bil nato prikazan s pomočjo videoposnetkov, prenosov eksperimentov in fotografij.
Tako so učenci poglobili pridobljeno znanje.

Članom skupine Inno Renew se zahvaljujemo za zelo uspešno izpeljani delavnici in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.

Lidija Lacič

Comments are closed.