Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Obvestilo o dopolnilu protokola samotestiranja učenk in učencev 1. razredov

Spoštovani starši/skrbniki,

dopolnjen Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19 z dne 11. 11. 2021 določa obvezno samotestiranje učenk/učencev v vzgojno-izobraževalnem zavodu od srede, 17. 11. 2021, dalje.

Staršem/skrbnikom, ki soglašajo s samotestiranjem otrok v šoli, se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in omogočanje, da pouk na naši šoli tudi v nadalje poteka po ustaljenih poteh. Razredničarke in razredniki bodo poskrbeli, da bo samotestiranje otrokom predstavljeno in vodeno na otroku primeren način.

Starši/skrbniki, ki k samotestiranju ne bodo podali soglasja, se za nesoglasje po naši oceni odločajo iz treh do sedaj znanih razlogov.

 1. V primeru razloga posebnega zdravstvenega stanja otroka starše in skrbnike prosimo, da priskrbijo mnenje otrokovega osebnega zdravnika. Zdravnikovo opredelitev („opravičilo”) bomo upoštevali in spoštovali.
 2. Zavedamo se, da so nekateri starši/skrbniki, zlasti mlajših otrok, v stiski zaradi neizkušenosti in nespretnosti otrok, ki jih zahteva samotestiranje in zato ne soglašajo s samotestiranjem otroka v šoli brez svoje prisotnosti. Pri tem razlogu nesoglasja smo se odločili, da postopek samotestiranja otrok organiziramo s prehodnim obdobjem. Z namenom postopnega uvajanja v samotestiranje otrok tem staršem ponujamo možnost prisostvovanja pri samotestiranju njihovega otroka. Starši/skrbniki, ki imajo pomisleke in skrb, da njihov otrok ne bi zmogel sam, ob prisotnosti učitelja, opraviti postopka samotestiranja, lahko v sredo, 17. 11. 2021 in v petek,19. 11. 2021 spremljajo otroka v šolo – pridejo z njim v za to določen šolski prostor in so osebno prisotni pri samotestiranju otroka (so ob otroku) pod naslednjimi pogoji in po postopku:
 • Otrok (v spremstvu starša) prinese v šolo svoj test za samotestiranje.
 • Samotestiranje otrok vodi s strani šole pooblaščena oseba.
 • Samotestiranje bo za otroke v spremstvu staršev potekalo v prostorih šole, in sicer v garderobi v prizidku
 • Otrok izvede samotestiranje v prisotnosti pooblaščene osebe in starša v prostorih šole.
 • Po opravljenem samotestiranju starš/skrbnik zapusti prostore šole
 • PCT pogoj za starše/skrbnike v tem primeru po odloku ni obvezen, je pa zaželen.
 • Prihod na samotestiranje po opisanem postopku bo v garderobi možen od
  7.45 do 8.15.

3. Pouk bo za vse učence, katerih starši ne soglašajo z izvedbo samotestiranja, nimajo ustreznega zdravstvenega razloga za ne-opravljanje samotestiranja, nimajo veljavnega zdravniškega potrdila o testiranju s HAG testi, niso cepljeni ali niso preboleli COVID-19, potekal na daljavo.

Prosimo vas, da vsi starši/skrbniki preko svojega otroka v šolo dostavite razrednikom soglasje ali nesoglasje k samotestiranju.

V upanju, da bomo vsaj malo omilili z Odlokom vzpodbujene skrbi staršev/skrbnikov, tudi v nadalje omogočili in ohranili šolanje vseh naših otrok v šolskih prostorih, vzpodbudili zaupanje v naše delo med tistimi, ki nam še ne zaupate in ne verjamete v pozitivno naravnanost do naših (vaših) otrok, vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica
Maja Cetin

Comments are closed.
Skip to content