Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Tekmovanje Lili in Bine

Tekmovanje Znam več z Lili in Binetom je tekmovanje s področij matematike, slovenščine in spoznavanja okolja, ki ga pripravlja uredništvo gradiv Lili in Bine. Namenjeno je učencem 1. -3. razreda osnovne šole. Na voljo sta medpredmetno in matematično tekmovanje. Organizator tekmovanja je Založba Rokus Klett.
Šolska in državna raven tekmovanja potekata v treh tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje (od 1. do 3. razreda OŠ).
Za udeležbo na medpredmetnem državnem tekmovanju mora tekmovalec na šolski ravni doseči najmanj 90 % točk, za udeležbo na matematičnem državnem tekmovanju pa najmanj 93 % točk.
Šolsko medpredmetno tekmovanje je potekalo v sredo, 14.3.2023. Udeležilo se ga je 29 učencev od 1. – 3.razreda.
Šolsko matematično tekmovanje je potekalo v četrtek, 15.3.2023. Udeležilo se ga je 25 učencev od 1. – 3.razreda.

DRŽAVNO TEKMOVANJE

  • ARTUR STEFANI (1.b) se je uvrstil na državno tekmovanje tako iz matematičnega kot medpredmetnega tekmovanja.
    Izmed 615 tekmovalcev matematičnega tekmovanja za 1.razred je dosegel najboljši rezultat, z vsemi možnimi točkami ter prejel ZLATO PRIZNANJE. Na medpredmetnem tekmovanju, kjer je tekmovalo 265 prvošolcev pa je dosegel 2.mesto ter prejel SREBRNO PRIZNANJE.
  • TIMOTEJ STANIČ (3.b) se je uvrstil na državno tekmovanje iz matematičnega tekmovanja. Izmed 1008 tretješolcev je dosegel 2.mesto in prejel SREBRNO PRIZNANJE.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitam za vložen trud in izkazano znanje!

Mentorica Sabina Dražič

Comments are closed.
Skip to content