Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Spomladanska zbiralna akcija starega papirja

V petek, 5. 4. 2024, organiziramo spomladansko zbiralno akcijo starega papirja. Od 7.00 do 16.00 lahko prinesete star papir v naš zabojnik, ki se bo nahajal pri kuhinji.

Ob tej priložnosti bi se Vam radi tudi zahvalili za ves do sedaj zbran stari papir, saj smo z vsako zbiralno akcijo starega papirja na naši poli zelo uspešni prav zaradi Vas. Z jesensko zbiralno akcijo papirja smo uspešno rešili kar 120 dreves.

Vsa tako zbrana sredstva namenjamo Šolskemu skladu OŠ Livade Izola.

UO šolskega sklada

Comments are closed.
Skip to content