Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VRAČANJE UČBENIKOV IN KNJIŽNEGA GRADIVA

Spoštovani,

ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike iz učbeniškega sklada in knjige.

Učenci vračajo učbenike po sledečem razporedu:

ponedeljek, 17. 6. 2024

 1. ura: 4. a
 2. ura: 4. b
 3. ura: 3. b
 4. ura: 3. a
 5. ura: 2. a in b

torek, 18. 6. 2024

 1. ura: 5. a
 2. ura: 8. a
 3. ura: 5. b
 4. ura: 8. b

sreda, 19. 6. 2024

 1. ura: 6. a
 2. ura: 7. b
 3. ura: 7. a
 4. ura: 6. b

Učbenike pred vračilom odvijejo.

Učenci, ki se pripravljajo na popravne izpite, učbenik za ta predmet obdržijo. Ob vračilu ostalih učbenikov o tem obvestijo knjižničarko.

Učenci v knjižnico vrnejo vse knjige do petka, 14. 6. 2024.

Maja Murovec
upravljavka učbeniškega sklada

Comments are closed.
Skip to content