Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Vlogo za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov

Spoštovani starši oz. skrbniki!

Če potrebujete pomoč pri nakupu delovnih zvezkov za vašega otroka, lahko na šoli oddate vlogo za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov.

Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate osebno v šolski svetovalni službi ali jo pošljete (skenirano ali fotografirano) na elektronski naslov šolske svetovalne delavke Ane Peklaj (ana.peklaj@oslivade.si) najpozneje do ponedeljka, 24. 6. 2024.

Z lepimi pozdravi,

šolska svetovalna služba.

Comments are closed.
Skip to content