Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Omejitve pri sprejemanju daril ob koncu šolskega leta

Darila, ki jih zaposleni v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih prejmejo ob zaključku šolskega leta, uvrščamo med priložnostna darila.

Takšna darila so dovoljena, njihova vrednost pa ne sme presegati 100 evrov z vključenim DDV, zaposleni pa jih lahko obdržijo v svoji lasti. Vrednost priložnostnega darila v višini 100 evrov z vključenim DDV je fiksno določena in ni pomembno koliko darovalcev (učencev, staršev) takšno darilo podarja. Ne glede na to, da so priložnostna darila v navedeni vrednosti dovoljena, pa v okviru teh zaposleni (poleg ostalih absolutno prepovedanih daril1) ne sme sprejeti darila, če se kot darilo izroča denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine.

Dodatna pojasnila o prejemanju daril v osnovni šoli najdete tukaj.

OŠ Livade Izola

Comments are closed.
Skip to content