Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Zahvala UO šolskega sklada OŠ Livade Izola

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE LIVADE IZOLA se v imenu učencev OŠ Livade Izola

ZAHVALJUJE vsem, ki ste po svojih zmožnostih darovali prispevek v šolski sklad, zbirali za nas star papir in se udeležili božično-novoletnega bazarja. Posebna zahvala DINIT, d.o.o. in PAB Akrapović Croatia za usluge in donacijo. S sredstvi, ki smo jih prejeli, smo že v tem šolskem letu 2017/18 omogočili:

  • plačilo preventivnih delavnic o varni rabi interneta učencem 3., 6. in 8. razredov,
  • plačilo prijavnine za udeležbo na šolskem tekmovanju iz logike 41 učencem od 2. do 9. razreda,
  • plačilo prevoza za udeležbo na državnem tekmovanju iz logike v Postojni 5 učencem,
  • plačilo prevoza za udeležbo dveh ekip OŠ Livade na predtekmovanje za oddajo Male sive celice v Logatcu,
  • plačilo prijavnine za šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce 8 učencem,
  • delež plačila stroškov tabora nadarjenih učencev od 6. do 9. razreda v CŠOD Vojsko 22 učencem.

Prav tako se ZAHVALJUJE vsem delavcem in učencem OŠ Livade, ki ste s svojim delom in izdelki pomagali pri organizaciji in izvedbi božično-novoletnega bazarja. Super nam je uspelo!!!!

S skupnimi močmi smo uspeli zbrati okrog 1.100 € prostovoljnih prispevkov za šolski sklad.

» S SKUPNIM DELOM IN PRISPEVKOM LAHKO MARSIKAJ DOSEŽEMO!«

Comments are closed.
Skip to content