Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ ZA SEDMOŠOLCE IN OSMOŠOLCE!

POVABILO k sodelovanju Plakat miru (Peace poster contest) 2023/2024

Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o življenju, miru na svetu, prihodnosti, ljubezni in medsebojnem razumevanju. Svoja razmišljanja otroci s pomočjo mentorjev z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela.

Več o Peace poster contestu si lahko ogledate na povezavi: https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster

Letošnji 36. natečaj ( na svetovnem nivoju) nosi ime “Dear to Dream ” katerega smo prevedli » Upajmo si sanjati » Medtem, ko premagujemo nove izzive, ki nam jih je prinesla aktualna globalna pandemija in obdobje v katerem se nahajamo – pa dajmo po(stati) pozitivni in UPAJMO si sanjati ☺

Pravila natečaja – prosim preberite in upoštevajte:

  1. Udeleženci natečaja morajo biti na dan 15. 11. 2023 stari najmanj 11 let in ne več kot 13 let (starost: 11, 12 ali 13 let) – v kolikor ne bo tako, moramo dela izločiti iz ocenjevanja!
  2. Format likovnih del je natančno določen ;  risalni listi A2 140g Format A2 = 59,4 x 42 cm. Risbe, ki ne bodo v PREDPISANIH merah bomo žal morali zavrniti!
  3. Avtor dela je lahko le posameznik in plakat ne sme biti delo skupine udeležencev.
  4. Vsa ustvarjena dela so last LIONS KLUBOV in ne šole.
  5. Tehnika ni omejena, niso pa dovoljene lepljenke in večdimenzionalni izdelki. Likovna dela izdelana s kredo, pastelnimi barvami in podobno, morajo biti ustrezno fiksirani, da med prenašanjem in pošiljanjem ne pride do razmazanja.
  6. Besedilna sporočila v nobenem jeziku niso dovoljena! Prosim, da se IZOGNETE vsem BESEDAM in ŠTEVILKAM na risbicah. Takšne izdelke bomo izločili! 
  7. ROK ODDAJE IZDELKOV JE DO 26. OKTOBRA 2023.

Likovna pedagoginja: Ingrid Knez

Comments are closed.
Skip to content